Cổng chính
Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
1
7
4
2
0

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẠC LIÊU

I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông như: Quản trị kỹ thuật và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông; thiết kế website, lập trình phần mềm ứng dụng; thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp thiết bị và các dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật để giao dịch. Trung tâm hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý kỹ thuật, vận hành, khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

2. Trực tiếp quản trị kỹ thuật, điều hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh (hiện nay là Trang tin điện tử hành chính của tỉnh), phục vụ điều hành của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

- Duy trì kỹ thuật để Cổng thông tin điện tử của tỉnh vận hành 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần;

            - Thu thập, biên tập thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

            - Tổ chức tập hợp thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội (được phép công bố) và các thông tin chuyên ngành (hướng tới có cả phần tiếng Anh) cập nhật theo định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo tiêu chuẩn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông (tin học trình độ A, B,.. và chứng chỉ về mạng máy tính);

4. Hỗ trợ kỹ thuật để các Sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh xây dựng và từng bước triển khai giao dịch điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên mạng diện rộng của tỉnh hướng tới hoàn thiện Chính phủ điện tử tại địa phương;

5. Tích hợp các cơ sở dữ liệu từ các đơn vị; xây dựng giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; lựa chọn giải pháp để khai thác thông tin phục vụ triển khai các ứng dụng trên hệ thống mạng diện rộng của tỉnh; 

6. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trên mạng, bảo dưỡng mạng thông tin nội bộ;

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo đúng các quy định của pháp luật;

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

10. Thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ thông tin, truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

III. Quyền hạn

1. Tổ chức sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì các dịch vụ về phần cứng; bảo trì mạng máy tính, các thiết bị tin học, điện tử, viễn thông; thiết kế, thi công các hệ thống, công trình thuộc hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông và một số các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

2. Phối hợp với đơn vị chuyên ngành triển khai các dự án công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;

3. Tư vấn, thiết kế, sản xuất các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế trang web phục vụ cho các cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

4. Tư vấn lập đề án, dự án khả thi; tư vấn tổ chức đấu thầu; giám sát các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;  tư vấn việc lựa chọn máy móc, thiết bị, cấu hình, chủng loại, xuất xứ...để trang bị đạt hiệu quả cao nhất cho các cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

5. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT) điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính;

6. Phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia, cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động dịch vụ điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

7. Phối hợp với Trung tâm Cổng thông tin điện tử của Bộ, tổ chức và quản lý tốt cơ sở dữ liệu, đảm bảo việc triển khai, khai thác thông tin trên Cổng của tỉnh; kịp thời triển khai liên kết, liên thông cơ sở dữ liệu thành phần phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương;

8. Xuất bản các ấn phẩm, bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông;

9. Trực tiếp tham gia chuyển giao công nghệ, tư vấn, thiết kế hệ thống mạng, xây dựng và cài đặt phần mềm quản lý theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị;

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại về công nghệ thông tin và truyền thông, thông qua tham dự các hoạt động về triển lãm, hội trợ, hội thảo, hội nghị, hội thi sản phẩm;

11. Được quyền liên kết, ký hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.