Cổng chính
Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
1
7
3
4
3

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH BẠC LIÊU

***

Địa chỉ: Số 44, đường Lý Thường Kiệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu

Điện thoại: (0781) 3.821.077 - (0781) 6.25.3939 – Fax: (0781) 3.953.956

Email: ttcntttt@baclieu.gov.vn

 

***

 

Ban Giám đốc

 
     
 

             

              - Giám đốc:          Ông Trần Trung Hậu

                                                       ĐT: (0781) 3.821.077 – DĐ: 0909.780797

                                                       Email: trunghau@baclieu.gov.vn

              - Phó Giám đốc:   Ông Nguyễn Văn Toàn

                                                       ĐT: (0781).625.7979 – DĐ: 0986.004.500

                                                       Email: toannv@baclieu.gov.vn

              - Phó Giám đốc:   Hà Tuyết Mai

                                                       DĐ: 0913.990.797

                                                       Email: maiht@baclieu.gov.vn   

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ: (0781) 6.25.6666

 
     
 

             

              - Trưởng phòng: Ông Lê Huy Thuần

                                                        DĐ: 0918.720.990

                                                        Email: thuanlh@baclieu.gov.vn

              - Phó phòng:       Ông Nguyễn Quốc Việt

                                                        DĐ: 0939.68.4040

                                                        Email: vietnq@baclieu.gov.vn                            

             - Chuyên viên:    Ông Nguyễn Văn Huy

                                                         DĐ: 0913.990.407

                                                         Email: huynv@baclieu.gov.vn


 

 

Phòng Quản trị Cổng TTĐT: (0781).625.3939

 
     
 

                - Trưởng phòng:    Võ Thị Xuân Thùy

                                                          DĐ: 0943.423.140

                                                          Email: thuyvtx@baclieu.gov.vn

                - Phó phòng:         Bà Nguyễn Kiều Ngân

                                                          DĐ: 0943.79.72.75

                                                          Email: ngannk@baclieu.gov.vn

                - Chuyên viên:      + Ông Nguyễn Văn Liệt

                                                         DĐ: 0913.969.814

                                                         Email: lietnv@baclieu.gov.vn

                                             + Bà Ngô Phạm Như Anh

                                                           DĐ: 0916.961.234

                                                           Email: anhnpn@baclieu.gov.vn

                                             + Bà Trần Thị Ngọc Giao 

                                                           DĐ: 0949.187.163

                                                           Email: giaottn@baclieu.gov.vn

  

 

Phòng Hành chính và Tổng hợp: (0781) 3.953.956

 

 

 

 

 

 

               - Trưởng phòng:     Bà Hà Tuyết Mai

                                                          DĐ: 0913.990.797

                                                          Email: maiht@baclieu.gov.vn                   

               - Chuyên viên:    + Ông Cái Minh Thắng

                                                          DĐ: 0917.440.433

                                                          Email: thangcm@baclieu.gov.vn

 

                                            + Bà Võ Mỹ Lễ

                                                          DĐ: 0918.450.050

                                                          Email: levm@baclieu.gov.vn

                

                                            + Bà Nguyễn Nha Trang

                                                          DĐ: 01297.320.323

                                                          Email: trangnn@baclieu.gov.vn